Cum poți beneficia de fonduri europene

Fondurile europene sunt împărțite în numeroase programe. Dar cine administrează aceste programe? Cum se accesează finanțarea? Și pe cine să contactezi? În primul rând, pentru a afla toate detaliile necesare, se recomanda să apelezi la un birou de consultanță fonduri europene , în cadrul căruia vei fi îndrumat cu exactitate către tipul de finanțare care ți se potrivește.

Statele membre ale Uniunii Europene au adoptat în 2010 Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Toate politicile europene trebuie să participe la această strategie, cu un buget de 960 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020.

Pentru o mai mare eficiență, Uniunea Europeană a delegat trei dintre politicile sale statelor membre:

  • Politica de coeziune economică, socială și teritorială,
  • Politica de dezvoltare rurală,
  • Afaceri maritime și politica în domeniul pescuitului.

Aceste trei politici sunt finanțate din „Fondurile structurale și de investiții europene” (FEIS) .

Printre acestea, Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) intervine în cadrul politicii de coeziune economică, socială și teritorială. Vocația sa este de a consolida coeziunea economică și socială în Uniunea Europeană prin corectarea dezechilibrelor dintre regiunile sale.

Vezi si:  Sectorul constructiilor a crescut in martie cu 23,4%

Pentru perioada 2014-2020, România gestionează câteva zeci de programe europene. Atât de multe oportunități de finanțare a proiectelor. Europe en France vă informează despre cine le administrează, despre cum să accesați finanțarea și vă ajută să găsiți contactul potrivit.

Statele membre gestionează fondurile

Gestionarea fondurilor structurale și de investiții europene este încredințată statelor membre. Vorbim despre managementul partajat.

În România, creditele sunt gestionate de stat, de consiliile regionale sau de alte comunități, grupuri de interes public etc.

Pentru liderii de proiect, este vorba de identificarea contactelor potrivite pentru programul care îi preocupă.

Ce poate face Statul

Statul, prin Delegația Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă și Formare Profesională (DGEFP), este autoritatea de management pentru 65% din pachetul FSE, corespunzător măsurilor „Ocuparea forței de muncă și incluziune socială” în cadrul a programului național FSE. Prin convenție, în România, consiliile generale sau Planurile locale de integrare și ocupare (PLIE) vor gestiona componenta de „incluziune” a programului.

Vezi si:  Scumpirile lunii septembrie - serviciile de telefonie și cărțile

EMFF, Fondul european pentru afaceri maritime și pescuit, face obiectul unui program național, gestionat de Direcția pentru pescuit maritim și acvacultură (DPMA) al Ministerului responsabil cu agricultura. Unele dintre măsurile acestui program național sunt delegate regiunilor maritime.

Pentru FEADR, Ministerul responsabil cu agricultura supraveghează măsurile la nivel național și gestionează două programe naționale FEADR: programul național „Managementul riscurilor” și programul național „Rețeaua rurală”.

Un program național de asistență tehnică FEDER-FSE este instrumentul central care oferă sprijin autorităților de management pentru implementarea corectă a fondurilor.

Statul este responsabil în comun pentru implementarea celor patru fonduri europene nerambursabile  pe teritoriu. Această guvernare este tradusă de un comitet de regiuni de stat, responsabil de monitorizarea bunei desfășurări a tuturor programelor și fondurilor.

FEDR lucrează pe următoarele teme:

  • Investiții în cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare,
  • Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor,
  • Promovarea dezvoltării tehnologiilor informației și comunicării,

Sprijină tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon.
FEDR finanțează, de asemenea, acțiuni de sprijinire a adaptării la schimbările climatice, prevenirea riscurilor, transporturi, formare, ocuparea forței de muncă și incluziune socială. În cele din urmă, pentru a aborda cel mai bine problemele specifice teritoriilor urbane, o parte din pachetul FEDR este mobilizat pentru districtele prioritare ale politicii orașului.

Vezi si:  Industria turistică și-a revenit în luna iulie, însă nu suficient

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *